PHP Developer cu o experiență de peste 12 ani în domeniu. Cristi este interesat de explorarea posibilităților pe care le oferă API-urile noilor aplicații web.