În Inspirație

Lăcuste în eter: Design parametric și fabricație digitală

Lăcuste în eter

Conceptul prezentat în titlu a fost tema unui workshop intitulat Lăcuste în eter, organizat în premieră la Timișoara. Acesta avea scopul de a prezenta modalitatea prin care tehnologiile de ultimă oră în proiectare și fabricație pot genera schimbări în modul în care proiectăm, construim și percepem arhitectura.

Design-ul parametric poate fi util, laolaltă, designerilor şi arhitecţilor, pentru localizarea şi vizualizarea datelor, realizarea de planuri, prototipuri, structuri etc. Tehnologia modernă reduce semnificativ timpul de lucru, prin generarea rapidă a algoritmilor necesari pentru proiectare.

În cadrul acestui workshop, au fost utilizate tehnologiile digitale pentru a genera răspunsuri în relație cu un context dat. Legitimitatea folosirii uneltelor proprii mediului digital este dată de capacitatea integrativă a acestora, de abilitatea de a genera mai multe opţiuni şi, mai ales, de a relaţiona toţi acești parametri şi a-i traduce într-un obiect real. Prin intermediul tehnologiilor de fabricaţie digitală, obiectele virtuale, generate computațional, au fost materializate, mai întâi la scară mică, pentru ca în final să fie produse la scara 1:1.

În afară de partea practică ce a presupus experiențe hands-on, evenimentul a avut şi o componentă teoretică, fiind abordată tematica proiectării parametrice și a fabricației digitale, precum și o introducere în utilizarea software-ului de proiectare parametrică Grasshopper și a uneltelor sale de analiză energetică (Geco + Ecotect) și de simulare a forțelor fizice (Kangaroo).

Rezultatele workshop-ului sunt, de fapt, urme materiale ale unui proces de lucru complet, care pleacă de la parametrii fizici, transpuși în mediul digital. Aceștia sunt procesați în mod computațional generând un obiect virtual, care apoi se rematerializează prin intermediul tehnicilor digitale de fabricație.

Planşe rezultate

Aether Eye

Aether Tube

Kaleido Scope

Wave Weaving

Wrapping Ribbon

Rezultat final?