În Inspirație

Gândirea creativă: de la logică la imaginație

creative8

Așa cum putem vorbi de o gândire critică, analitică, logică sau vizuală, la fel de bine putem să ne referim la gândirea creativă ca fiind un mod distinct de a ne raporta la lumea înconjurătoare. Vom vedea în articolul de astăzi ce presupune să gândești creativ și cum ne putem exersa această abilitate.

Paradoxul gândirii creative

Marea provocare a gândirii creative este că are ca fundament un aparent paradox.

Pe de-o parte, ea trebuie să genereze idei noi, originale, inovatoare, dar, pe de altă parte, ca să putem ajunge la astfel de rezultate trebuie să pornim de la ideile deja existente.

Cu alte cuvinte, gândirea asociativă și relațională cu ajutorul cărora procesăm cunoștințele existente, realitatea înconjurătoare și experiențele anterioare vin ca suport al gândirii creative, ajutându-ne să evităm reinventarea roții, să fim capabili să excludem din ecuație anumite elemente, astfel încât să ajungem la rezultate originale.
Ce implicații are acest lucru?
În primul rând, se demontează astfel mitul conform căruia persoanele creative nu citesc, nu se documentează, nu fac eforturi reale pentru a fi creativi, ci doar stau într-o atmosferă boemă și așteaptă să îi bată inspirația pe umăr.

În al doilea rând, subliniază faptul că ideile născute în urma gândirii creative nu sunt doar „diferite” sau „ciudate”, ci ele trebuie să funcționeze în lumea reală.

Ideile creative – acolo unde nu vizează exclusiv elemente de natură estetică – nu trebuie să fie doar surprinzătoare, ci să aducă un plus de valoare unui domeniu, proces sau obiect.

„De ce?”, nu „Cum?”

De-a lungul timpului s-au făcut studii care au arătat faptul că generarea și recunoașterea ideilor creative depind foarte mult de modul în care ne raportăm la realitatea înconjurătoare.

Mai precis, oamenii care se întreabă „cum” se întâmplă anumite lucruri, ajung într-o zonă de explicații mai degrabă logico-funcționale, care le dau răspunsurile căutate, dar nu lasă loc de idei noi.

În schimb, cei care se întreabă „de ce” și, mai ales, „de ce nu?” se întâmplă anumite lucruri, vor crea o rețea de răspunsuri legate între ele, care vor aduce la suprafață alte probleme și alte soluții, deschizându-se astfel o zonă largă de posibilități și variabile, care nu reprezintă altceva decât un tărâm foarte fertil pentru idei creative.

Tu vezi lucrurile aşa cum sunt şi întrebi „de ce?”. Eu visez lucruri care n-au mai existat şi întreb „de ce nu?” – George Bernard Shaw

 

Sfaturi pentru dezvoltarea gândirii creative

Deși se vorbește adesea despre creativitate ca fiind o calitate înnăscută, ea poate fi, de fapt, dezvoltată.

Nu există secrete și rețete minune care vă pot ajuta să găsiți soluții creative la problemele cu care vă confruntați, dar mesajul general este acela că ideile inovatoare nu răsar din neant, ci în urma unor eforturi deloc neglijabile de documentare, analiză și reflecție.

Iar dacă acest sfat vi se pare prea vag, iată mai jos trei direcții care vă pot ajuta la stimularea gândirii creative.

 

O întrebare bună atrage după sine un răspuns valoros

Sunt anumite aspecte ale realității care par să nu aibă nici urmă de potențial de inovație, sau, în orice caz, care par să fie deja secătuite de acesta.

Numai că, din fericire, lucrurile nu stau chiar așa.

A gândi creativ înseamnă a transforma un fapt banal într-un fapt interesant. Iar acest lucru se poate face doar printr-o analiză în profunzime a subiectului pe care îl aveți în vedere.

Nu vă limitați doar la elementele evidente, ci căutați conexiuni mai puțin vizibile și luați în vedere și elementele adiacente sau încercați să găsiți o utilitate mai puțin convențională aspectelor ce țin de o anumită rutină.

Odată ce ați perindat prin imaginație, stabiliți-vă limite

Uneori, necesitatea de a lucra în limita unor granițe rigide, definite de strictețe, ne forțează să fim creativi.

Brainstorming-ul și imaginația sunt perfecte în faza de explorare a unui subiect, dar odată ce am identificat niște piloni pe care trebuie să ne bazăm, niște repere, uneori cea mai bună soluție este să încercăm să nu depășim aria determinată de acestea.

De cele mai multe ori, reperele care ne limitează sunt de ordin pragmatic, de natură financiară, socială sau funcțională.

Fiind nevoiți să ținem cont de aceste limitări, vom fi obligați să găsim soluții ingenioase la problemele pe care le avem de rezolvat.

Luați în calcul toate posibilitățile

Una dintre cele mai des întâlnite probleme privind gândirea creativă, mai ales atunci când ne referim la viața profesională, este că avem tendința de a exclude din start anumite variante, fie din obișnuință – excludem concepte cărora le-am atribuit deja o anumită semnificație în rutina de zi cu zi – fie din motiv că în trecut acestea nu au funcționat.

Numai că o soluție veche la o problemă nouă poate fi exact lucrul de care este nevoie și, mai important, la care nimeni nu s-ar fi gândit în acel context.

Gândiți fiecare alternativă până la capăt, nu o respingeți prematur, nu vă lăsați pradă ideilor preconcepute, nici măcar la nivel ipotetic, fără să le testați înainte.

Încercați să vă răspundeți în această fază la întrebările formulate anterior, însă evitați răspunsurile dihotomice, de tipul „da/nu”.

Valoarea creativă va sta în spatele răspunsurilor care încep cu „depinde”, evitând astfel excluderea din start a posibilității de a descoperi potențialul creativ și de a explora neconvenționalul.

În loc de concluzie

Creativitatea vine din detalii. Din elemente pe care nu le-am observat sau cărora nu le-am acordat suficientă atenție. Acest lucru subliniază încă o dată faptul că stimularea gândirii creative necesită o documentare minuțioasă, un bagaj cât mai bogat și cât mai variat de cunoștințe, pe care să le abordăm cu mentalitatea lui „De ce?”, și nu cu cea a lui „Cum?”.

Cea mai bună cale de a avea o idee creativă este să ai multe idei. – Linus Paulnis