În Inspirație

Ilustrații sugestive inspirate din proverbe

The early bird gets the morning worm but the second mouse takes the cheese

Proverbele sunt învățături morale populare, născute din experiență. Acestea sunt transmise într-o formulă eliptică sugestivă, de cele mai multe ori metaforică, ritmică sau rimată. Uneori ne intrigă, de cele mai multe ori ne pun pe gânduri, iar în unele situații excepționale, ne bucură privirea.

Este și cazul ilustrațiilor de mai jos, care propun interpretări vizuale, cel puțin interesante, pentru mai multe proverbe cunoscute.

Rui Mollar

Lisa Durand

Emma Darvick

Don’t cry over spilt milk

Siné Hebdo

A bird in the hand is worth two in the bush

Mike Desantis

The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese

Vincent Desjardins