În Tips & Tricks

Campaniile de advocacy – ghid introductiv

advocacy

Dacă ar fi să alegem cel mai mare merit al mediului digital pentru cetățeanul de rând, acela ar fi responsabilizarea civică a acestuia. Oamenii au conștientizat faptul că au o voce care poate fi auzită, dacă își canalizează eforturile corespunzător.

Această responsabilizare civică a indivizilor, manifestată prin dorința de fi informați despre deciziile importante și de a putea să își exprime părerea, a creat un climat favorabil pentru desfășurarea unui număr tot mai mare de campanii de advocacy.

Ce este o campanie de advocacy?

În termenii simpli ai limbajului comun, prin advocacy înțelegem un set de demersuri unitare îndreptate către susținerea sau influențarea unei decizii publice care afectează anumite segmente ale societății civile. Trebuie menționat că activitățile de advocacy au o componentă esențială de informare a comunității, de creștere a gradului de conștientizare cu privire la o anumită problemă considerată a fi de interes pentru membrii acesteia.

Așadar, se observă o serie de similarități cu activitățile de relații publice ori publicitate, campaniile de advocay fiind, ca fundament, procese de comunicare îndreptate către un anumit public țintă.

Cu alte cuvinte, organizația care inițiază aceste demersuri va formula un mesaj argumentat și foarte bine documentat, pe care îl va disemina în rândul grupurilor de interes și a factorilor de decizie, cu scopul de a găsi o soluție la o problemă de interes public.

Cine poate iniția o campanie de advocacy?

Campaniile de advocacy pot fi iniţiate de orice organizație care este reprezentativă pentru problemele avute în vedere și care are în grupul țintă persoane afectate în mod direct de acele probleme. Spre exemplu, o companie producătoare de vin ar putea să inițieze o campanie prin care să încerce să modifice sau să împiedice o lege cu privire la folosirea aditivilor și conservanților alimentari.

Astfel, prin asemenea campanii, nu doar că sunt apărate interesele unor grupuri mari de oameni, dar se reafirmă misiunea și valorile organizației inițiatoare, care demonstrează că se implică și contribuie prin mijloace concrete la crearea unui mediu mai bun.

Etapele unei campanii de advocacy

1. Identificarea problemei și a publicului

Înainte de orice, organizația va trebui să identifice acele probleme care afectează sau pot afecta interesele unei anumite categorii de public țintă, fie acesta intern sau extern. Apoi, acestea vor trebui ierarhizate și analizate în detaliu pentru a observa, pe de-o parte, care dintre ele are un caracter mai urgent și, pe de altă parte, care are șansele cele mai mari de a fi soluționată.

Imediat ce aceste etape au fost parcurse, organizația respectivă își va fi format un domeniu mai larg de interes, pe care îl va avea în vedere atunci când va vrea să deruleze o campanie de advocacy.

De asemenea, înainte de a merge mai departe cu planificarea, va trebui să cunoașteți cu precizie următoarele aspecte:

  • Ce anume, la modul concret, vreți să schimbați și în ce măsură;
  • Pentru cine doriți să faceți această schimbare, deci cine este/va fi afectat de rezultatul pe care doriți să îl obțineți;
  • Cine are puterea de a face sau de a influența această schimbare, în ce măsură și care sunt pașii de urmat în acest sens;
  • Până când trebuie făcută această schimbare, pentru ca rezultatele obținute să facă diferența.

Legat de public, este esențial ca mesajul formulat să aibă puterea de a îl scoate din starea de letargie, de a îl mobiliza să își articuleze părerea și să ia atitudine, într-o formă sau alta.

Din fericire, publicul tânăr, care a crescut sub influența internetului, are deja deprinderea de a vorbi și de a se face ascultat, este informat și puternic și, mai mult decât atât, este conștient de asta, așa că cel mai probabil „pământul o să fie tot mai fertil” pentru activitățile de advocacy.

2. Formularea mesajului

După cum spuneam, campaniile de advocacy au un foarte pronunțat caracter informativ, ceea ce înseamnă că mesajul va fi unul foarte bine documentat, argumentarea fiind mai degrabă rațională decât emoțională. Efectul persuasiv va trebui să fie cauzat de o serie de fapte demonstrate obiectiv, precum rapoarte de cercetare, studii și statistici.

Mai mult decât atât, situațiile care cad sub incidența campaniilor de advocacy trebuie să fie de forma „win-win”, adică să vizeze un câștig reciproc, atât pentru organizație și comunitatea afectată, cât și pentru factorii de decizie. Așadar, argumentele pe care le folosiți în construirea mesajelor campaniei trebuie să sublinieze că schimbarea pe care o solicitați nu este de un interes conjunctural, ci ea este o soluție obiectivă la o problemă reală, soluție care este în beneficiul tuturor.

3. Alegerea tacticilor

Există o multitudine de tactici pe care le puteți folosi în derularea unei campanii de advocacy, iar mediul online vă este un aliat de nădejde în acest sens. Dintre cele mai utilizate astfel de tehnici, amintim:

  • Inițierea de petiții și strângerea unui număr cât mai mare de semnături;
  • Organizarea de conferințe de presă sau evenimente de tip „masă rotundă”;
  • Desfășurarea de campanii mediatice agresive;
  • Organizarea de demonstrații, flash-mob-uri;
  • Organizarea de ședințe/întruniri publice cu grupurile direct afectate.

Spuneam mai devreme că mediul online este un aliat de încredere în derularea campaniilor de advocacy și asta pentru că oferă spațiul perfect nu doar pentru diseminarea mesajului campaniei, ci și pentru colectarea opiniilor membrilor grupurilor țintă.

Este însă foarte important ca eforturile să fie unitare, pentru ca puterea acestora să fie mai mare. Pentru a reuși acest lucru, este foarte important să comunicați foarte clar mesajul pe care vreți să îl transmiteți și cauza pentru care luptați. Altfel, riscați să obțineți un efect similar telefonului fără fir, când veți avea un număr mare de persoane mobilizate, dar care urmăresc rezultate distincte, sau, mai rău, reacționează doar din inerție, fiind purtate de un val de spirit democratic.

Exigențele campaniilor de advocacy

Pentru ca demersurile voastre de advocacy să fie eficiente, trebuie ca organizația voastră să îndeplinească o serie de exigențe, adică niște condiții puțin mai stricte decât cele care ar trebui respectate înainte de demararea altui tip de campanie de comunicare:

   1. Organizația trebuie să aibă legitimitate, adică să fie îndreptățită să solicite rezolvarea acelei probleme.

   2. Organizația trebuie să aibă credibilitate în domeniul respectiv, să fie un lider de opinie în acel sector, o entitate în care oamenii să aibă încredere și cu valorile căreia să se identifice.

   3. Organizația trebuie să aibă puterea de a își duce la bun sfârșit misiunea, prin putere înțelegând nu doar autoritate și o bună reputație, ci și resursele necesare, atât în termeni de resurse umane și financiare, cât și de bune relații cu factorii de decizie.